НВК "Кременецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5"


ads

Діяльність учнівського самоврядування.

Про актуальність
в школі свідчать зміни, які відбулися в нашій країні за роки незалежності й торкнулися соціального замовлення суспільства сучасній українській школі. Воно полягає у вихованні особистості, яка володіє не тільки певним обсягом знань, умінь та навичок, а й має здатність активно включитись у демократичні процеси, що відбуваються в нашій країні. Відомо, що в шкільному віці діти вчаться приймати самостійні рішення, відповідати за свій вибір,бути здатними до виявлення критичності й самокритичності. Саме в школі вони готуються до адаптації в умовах швидких змін суспільного життя. А шкільне учнівське самоврядування – це особливий спосіб організації життя учнівського колективу, добровільне об’єднання учнів, яке забезпечує право і надає можливість здійснювати регулювання й управління значною частиною громадських справ, які належать до їхньої компетенції в інтересах учнів школи. Елементи свідомої активної участі в суспільному житті держави моделюються в школі через систему учнівського самоврядування, яка будується на основі демократичних цінностей. Саме для вирішення цього завдання потрібен розвиток учнівського самоврядування. Метою діяльності учнівського самоврядування нашого НВК є формування та розвиток громадянських, управлінських і соціальних компетентностей учнів, пов’язаних з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту, здорового способу життя тощо. Основними завданнями учнівського самоврядування є: - забезпечувати комплексний виховний вплив на учнів шляхом їх залучення до усвідомленої і систематичної участі у вирішенні важливих питань життя класу та закладу освіти; - формувати ініціативну, здатну приймати нестандартні рішення, особистість; -забезпечувати захист прав і інтересів учнів; -створювати широке поле можливостей для самореалізації учнів в конкретних справах; -забезпечувати залучення всіх учнів в різноманітну, глибоку та змістовну діяльність учнівського колективу, захищати права та інтереси учнів; -виховувати почуття власної гідності, навчати досягати індивідуальної та суспільної мети; -створювати умови для профілактики негативних соціальних явищ; -сприяти навчальній та творчій діяльності учнів; -формувати особистість з глибоко усвідомленою громадянською позицією. Цінність учнівського самоврядування полягає в тому, що учні глибоко і всебічно проникають у сутність своїх прав та обов’язків, у результаті чого підвищується їхня громадянська активність, самосвідомість, життєва компетентність. Для ефективної діяльності учнівського самоврядування слід виділити такі напрями: • організація роботи шкільних, класних комісій та співпраця з ними; • координація роботи класів; • організація дозвілля учнів у школі; • ухвалення рішень з найважливіших питань життя школи та інформаційне забезпечення учнів в межах своєї компетенції, співпраця з педагогічним колективом; • проведення соціологічних досліджень, опитування, анкетування учнів школи з найважливіших питань їх життєдіяльності. • створення колективного, спільного аналізу загальної роботи; • створення умов для свободи слова та вільного самовираження. Учнівське самоврядування надає багато можливостей для формування ініціативної, здатної приймати нестандартні рішення особистості, розвитку творчого потенціалу учнів, навчає самостійності й відповідальності,створює широке поле для їх самовизначення, саморозвитку й самореалізації. Це дає можливість відвернути їх від асоціальних форм поведінки,допомагає їм розвинути громадську активність, виховати почуття власної гідності, виявити себе в конкретній справі, стати здатним брати на себе моральну відповідальність перед суспільством за себе, за інших, за справу. Організовуючи різноманітні колективні справи, працюючи над реалізацією ряду проектів, ми створюємо розвивальне середовище з гуманними відносинами, яке об`єднує родину дитини, класний та шкільний колективи, у яких учні набувають умінь, навичок організаційної роботи, самостійності, відповідальності, творчого розвитку своїх здібностей, прагнення до самореалізації. Як бачимо, учнівське самоврядування стало суб’єктом виховного процесу. Участь у діяльності його органів надає можливість бути організаторами і лідерами, глибше відчувати відповідальність за стан шкільних справ, прояву самостійності, посильній участі в житті суспільства, задоволенню потреб у спілкуванні, самоствердженню в суспільно значущій діяльності. Тож, активно долучаймося до роботи органів шкільного учнівського самоврядування, твердо віримо, що з нашою спільною допомогою воно стане одним з інструментів зміни освітнього середовища і перетворення його в якісний виховний простір .
Діяльність учнівського самоврядування. Діяльність учнівського самоврядування. Reviewed by nvk5.kremenets@gmail.com on листопада 17, 2021 Rating: 5

Немає коментарів:

На платформі Blogger.