НВК "Кременецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5"


ads

Що таке Євроклуб?

      Шкільний європейський клуб – це форма співпраці вчителів та учнів, яка охоплює різноманітні сфери, займаючись, як говорить сама їх назва, вивченням Європи, європейської інтеграції, історії, географії, культури, мистецтва, науки. Європейські клуби поширюють дану інформацію серед установ і організацій, а також членів клубу, учнів шкіл, знайомих, мешканців міста чи регіону. У клубах молодь вчиться активності, толерантності, шани і зацікавленості іншими народами. Отримана інформація, набуті знання та досвід допоможуть у навчанні як у школі, так і у вищих навчальних закладах, а в майбутньому – у виборі потрібної професії. Щоб діяльність клубу принесла якнайкращий результат, шкільні європейські клуби повинні мати максимальну кількість партнерів, зацікавлених у співпраці.      Євроклуб, як об’єднання учасників за інтересами, передбачає проведення різних конкурсів, вікторин, олімпіад, круглих столів, ділових ігор, інтерактивного спілкування, що заохочують учнів до роботи в новому європейському вимірі. Оскільки такі види робіт, окрім знань про Європу, сприяють набуттю комунікативної компетентності, вміння працювати з інформацією, використовувати її, спілкуватись, працювати в команді, запровадження у школі такого виду робіт з учнями значно збагатить навчальновиховний процес

СТАТУТ ШКІЛЬНОГО ЄВРОПЕЙСЬКОГО КЛУБУ « Європа плюс» 

Кременецького НВК  ЗОШ  І-ІІІ СТУПЕНІВ № 5 ДНЗ

Розділ І.
Мета діяльності клубу
-Поширення знань про Європейський Союз та євро інтеграцію;
-Ініціювання дискусії щодо місця України в Європі;
-Заохочення молоді до активної участі у суспільному житті.
Розділ ІІ.Методи діяльності
-Організація і проведення заходів на європейську тематику: зустрічей, семінарів, презентацій, конкурсів, вікторин;
-Самостійний пошук і поширення інформації про Євросоюз та європейську інтеграцію;
-Налагодження співпраці з усіма, хто зацікавлений у євро інтеграції.
Розділ ІІІ.Членство у клубі
-Членом євро клубу може бути будь-який учень чи вчитель школи, що зацікавлений предметом діяльності клубу, визнає його статут, виявляє бажання до активної творчої праці і готовий виконувати покладені на нього обов ‘язки;
-Статус члена клубу присвоює рада клубу згідно з поданням зацікавленої особи;
-Якщо рада клубу має сумніви щодо обґрунтованості прийняття цієї особи до клубу, то вона звертається до загальних зборів щодо прийняття відповідного рішення;
-На вимогу ради загальні збори можуть відмовити у прийнятті до клубу, якщо існують поважні та обґрунтовані побоювання, що членство цієї особи могло б якимось чином йому зашкодити.
Розділ IV. Права та обов ‘язки членів
Правом кожного члена клубу є:
-участь у загальних зборах клубу;
-активне та пасивне виборче право під час обрання керівних органів клубу;
-складання пропозицій стосовно діяльності клубу та активна участь в дискусіях на цю тему;
-підпорядкування рішенням керівництва клубу.
Розділ V. Керівні органи клубу
Керівними органами клубу є:
-загальні збори;
-рада клубу.
В загальних зборах клубу беруть участь усі члени клубу.
Загальні збори є найвищим керівним органом клубу та уповноважені приймати усі рішення, що пов язані з діяльністю клубу.
Загальні збори скликаються радою клубу не рідше ніж раз на місяць та на вимогу хоча б чверті членів клубу.
Загальні збори уповноважені приймати рішення , коли в них бере участь принаймні щонайменше третина членів клубу.
Загальні збори приймають рішення абсолютною більшістю голосів. 
Що таке Євроклуб? Що таке Євроклуб? Reviewed by nvk5.kremenets@gmail.com on вересня 03, 2015 Rating: 5

Немає коментарів:

На платформі Blogger.